Spring
Course name RoboSote
Course date 10.01.2024 - 02.06.2024
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Leena Hinkkanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 09.01.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol

RoboSote

10.01.2024 - 02.06.2024

Course description

Tavoitteet

Tämän verkkokurssin tavoitteena on, että opiskelija
  • perehtyy robotiikan perusteisiin
  • perehtyy robotiikkaan liittyvään käsitteistöön
  • ymmärtää robotiikan käytön mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
  • pohtii vaihtoehtoja robotiikan hyödyntämisestä omassa työssään

Sisältö

  • Robotiikan perusteet
  • Robotiikkaan liittyvä käsitteistö
  • Robotiikan mahdollisuudet ja käyttövaihtoehdot, tapausesimerkkejä
  • Robotiikan hyödyntämisen mahdollisuudet omassa tai tulevassa työssäsi

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Opintojakso on suoritettu, kun kaikki tehtävät ja testit on tehty ohjeistuksen mukaisesti ja myöskin tentti on hyväksytysti suoritettu annetun aikataulun puitteissa.

Koordinoija laittaa suoritusmerkinnät joka kuukauden alussa.

Course way of working and time table

Opintojakso on 1 op eli n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opintojakson toteutus alkaa 10.1.2024 ja päättyy 2.6.2024. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin. Moodlessa on ohjeistusta opintojakson suorittamiseen. Lue ohjeistus ennen kuin alat suorittamaan opintojaksoa.