Non-stop
Course name The ABC of Romance Scams - Identifying the Phenomenon and its Effects
Course date 01.06.2024 - 31.12.2024
Institution Laurea University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Riikka Kanervo
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.05.2024 - 24.11.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

The ABC of Romance Scams - Identifying the Phenomenon and its Effects

01.06.2024 - 31.12.2024

Course description

Romanssihuijaukset ovat yksi eniten kasvavista kyberrikollisuuden muodoista. Ennen tätä verkkokurssia niiden tunnistamiseen ja vaikutusten ymmärtämiseen on ollut vain rajatusti saatavilla yhteen paikkaan kerättyä tietoa. Ihmisiä kohtaavassa työssä on tärkeää tunnistaa mahdollisesti käynnissä oleva romanssihuijaus tai sen pitkäkestoiset vaikutukset, jotta osana työtä on mahdollisuus tarjota tukea huijauksen kokeneille.

Tämän kurssin avulla opit ymmärtämään laaja-alaisesti romanssihuijauksen vaikutuksia niin yksittäisen ihmisen, yhteiskunnan kuin globaalin maailman tasoilla. Lisäksi saat tietoa erilaisista tuen muodoista sekä mahdollisuuksista ja keinoista ennalta-ehkäistä romanssihuijauksia. Tunnistat romanssihuijauksiin liittyviä varoitusmerkkejä, ja osaat sensitiivisesti käsitellä ilmiötä asiakastyössä.

Tämä kurssi voi toimia myös toipumisen tukena romanssihuijauksen kokeneelle ja auttaa ymmärtämään tapahtunutta teoreettisella tasolla. (Huom! Muista hakea tukea toipumisesi tueksi.) Romanssihuijausten tunnistaminen on yksi keino verkkohuijausten maailmalta suojautumiseen ja vahvistaa medialukutaitoa niin yksilönä kuin ammattilaisenakin.

Kurssi toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina Laurean Canvas-verkko-oppimisalustalla. Kurssi koostuu kahdesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Assessment criteria

 • Opintojakso koostuu kahdesta moduulista. Jokaisessa moduulissa on videoluentoja ja niihin liittyviä tehtäviä, sekä lukemistoa ja ohjeismateriaalia.
 • Oppimistehtävät ja kurssi kokonaisuudessaan arvioidaan hyväksytty – hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikki tehtävät on tehty hyväksytysti.

Course way of working and time table

Täysin automatisoitu toteutus:

 • Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä.
 • Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.
 • Kurssin kaikki tehtävät ja moduulit tulee suorittaa Canvasissa kurssin päättymispäivään 31.12.2024 mennessä.
 • Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle

Course info

Opintojaksosta on tarjolla kaksi eri toteutusta, kaikille aiheesta kiinnostuneille suunnattu 3 op toteutus, sekä ammattilaisille suunnattu 5 op toteutus. Huomaa, että voit ilmoittautua ja suorittaa vain toisen!

 • Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja vaikutusten tunnistaminen (3 op) – kaikille
 • Romanssihuijausten ABC – ilmiön tunnistaminen ja puheeksiotto (5 op) – ammattilaisille

Course enrolment info

 • Ilmoittaudu ensisijaisesti oman korkeakoulusi opiskelijan työpöydän/Pakin/Pepin kautta.
 • Jos oma AMK:si ei vielä ole mukana ristiinopiskelupalvelussa, ilmoittaudu erillisellä lomakkeella.
 • Lisätietoja Laureaan saapuvalle ristiinopiskelijalle.
 • Ilmoittautumiseen liittyvät kyselyt aina: avoinamk@laurea.fi. Opintojakson vastuuopettaja vastaa vain opintojen sisältöön liittyviin kysymyksiin.

Kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapin AMK, TAMK, Turku AMK, VAMK tai XAMK

 • Ilmoittaudu kotikorkeakoulusi opiskelijan työpöydän (esim. Pakki/Peppi) kautta.
 • Näet ilmoittautumisen tilan suoraan HOPSillasi.

Opiskelet muussa korkeakoulussa

 • Ilmoittaudu erillisellä ilmoittautumislomakkeella.
 • Anna henkilötunnuksesi oikeassa muodossa.
 • Käytä kotikorkeakoulusi opiskelijasähköpostiosoitetta. Ilmoittautumisia henkilökohtaisilla sähköpostiosoitteilla ei käsitellä.
 • Laita itsellesi muistiin, mille opintojaksolle olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos olet estynyt osallistumasta, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi