Summer
Course name Safe Use of Mobile C-arm
Course date 02.05.2024 - 07.06.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Päivi Erkkilä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 18.03.2024 - 01.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Safe Use of Mobile C-arm

02.05.2024 - 07.06.2024

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija syventää tietojaan ionisoivan säteilyn ominaisuuksista ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavan lainsäädännön ja ohjeiden merkityksen säteilytyössä.
  • Opiskelija osaa työskennellä säteilyturvallisesti ja kykenee kehittämään säteilyturvallista toimintaa käyttäessään kirurgista läpivalaisulaitetta (C-kaari).
  • Opiskelija osaa viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työskentelyssään sekä tulkita säteilyriskejä.

Sisältö:

Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet. Lääkinnällistä säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö ja STUKin määräykset. Kirurgisen läpivalaisulaitteen rakenne, toiminta ja turvallinen käyttö. Poikkeavat tapahtumat. Säteilysuojelun toteuttaminen. Annosseuranta. Laadunvarmistus.

Prerequisites

Ei vaadittavia esitietoja.

Assessment criteria

Hyväksytysti (25p/30p) suoritettu kirjallinen säteilyturvallisuus kuulustelu. Arviointi asteikolla hyväksytty – hylätty (0).

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu verkko-opintoina Moodle-alustalla. Suoritetaan omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta 2.5-7.6.2024 välisenä aikana.

Kirjallinen kuulustelu Moodle-oppimisalustalla. Kolme suorituskertaa. Huomioi, että 6.6.2024 klo:12 jälkeen tehdyt tentit tarkistetaan 12.8.2024 alkaen.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet moodle-alustalle kirjautumiseen sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Course info

Vastaa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1044/2018 ionisoivasta säteilystä edellyttämää säteilyturvallisuusosaamista kirurgisen läpivalaisulaitteen käytöstä. Opintojakson hyväksytysti suorittanut saa erillisen todistuksen (STUKin lausunto 69/0202/2019).

Opintojakso soveltuu hyvin ensimmäisen tai toisen vuoden röntgenhoitajaopiskelijoille kertauksena. Muille terveydenalan hoitajille hyvä peruskurssi lääketieteellisestä säteilystä ja sen käyttöön liittyvistä asioista, varsinkin sairaanhoitajille.

Course enrolment info

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 18.3.2024. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta 18.3. alkaen.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.) 18.3. alkaen.