Non-stop
Course name Introduction to Social Welfare Legislation
Course date 01.10.2024 - 16.05.2025
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB, Business HUB
Teacher Arja Haapaharju
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 01.04.2025
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Social Welfare Legislation

01.10.2024 - 16.05.2025

Course description

TAVOITTEET:

  • Opiskelija osaa hankkia lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja sosiaalialan työntekijänä.
  • Hän tuntee sosiaalilainsäädännön kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen sosiaalialan työssä.
  • Hän osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän sosiaalipoliittisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat.
  • Opiskelija tunnistaa EU -lainsäädännön ja kansainvälisten sopimuksien vaikutuksen sosiaalityöhön.
  • Hän osaa selittää lainsäätämisprosessien kulun.

SISÄLTÖ:

  • lainsäädännöllisen tiedon hakeminen ja käyttäminen
  • sosiaalihuollon oikeusperiaatteet
  • salassapitovelvollisuus
  • keskeiset sosiaalilait ja asetukset

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5

Arviointikriteerit:

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön pääpiirteet ja ydinkohdat. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja selittää keskeisimpiä lakeja

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja esimerkkeihin.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa sosiaalialan työtehtäviin liittyvän keskeisen lainsäädännön. Opiskelija osaa hakea lainsäädännöllistä tietoa ja soveltaa keskeisimpiä lakeja huomioiden eri lakien merkityksen laaja-alaisesti. Opiskelija tukee muiden opiskelijoiden oppimista.

Course way of working and time table

Verkkototeutus. Tehtävät suoritetaan opiskelijan valitsemassa järjestyksessä ja aikataulussa opintojakson aikana.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.