Non-stop
Course name Statics
Course date 01.09.2024 - 31.07.2025
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Heikki Kokkonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 31.05.2025
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Statics

01.09.2024 - 31.07.2025

Course description

Opintojakson tavoitteena on oppia statiikan perusteet muita teknillisen mekaniikan opintoja ja työelämää ajatellen. Kurssilla käsiteltävät aihepiirit ovat: partikkelin statiikka, voiman momentti, jäykän kappaleen tasapaino, kitka, painopiste ja palkin rasitukset. Kurssilla käytetään vektorialgebraa 3D-tasapainotehtävien ratkaisemisessa. Palkin rasituksista käsitellään normaalivoima, leikkausvoima ja taivutusmomentti sekä opetellaan piirtämään palkin rasituskuvioita.

Prerequisites

Algebran perusteet ja erityisesti yhtälöparin ja yhtälöryhmän ratkaiseminen.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan numeroarviolla 0 – 5. Arviointi perustuu tenttiin ja teemakohtaisiin osaamistesteihin.

Course way of working and time table

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti monipuolisen ja selkeän moodlessa olevan materiaalin avulla. Kurssi koostuu viidestä eri teemasta ja jokainen teema sisältää opetusvideot, luentodiat, harjoitustehtävät ratkaisuineen ja osaamistestin.

Course info

Kurssilla on suurta hyötyä symbolisesta laskimesta (esim. TI-nspire cx CAS) yhtälöryhmien ratkaisemisessa ja vektoreiden käsittelyssä.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.