Non-stop
Course name Systemic family work
Course date 16.01.2024 - 31.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Systemic family work

16.01.2024 - 31.08.2024

Course description

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi osaat hyödyntää systeemistä työotetta perhetyön ja perheiden parissa tehtävän ohjaustyön parissa. Opintojakson suoritettuasi osaat toteuttaa systeemistä työotetta lastensuojelussa ja tiedostat perheen muodostavan systeemin, jossa kaikki osa vaikuttavat toisiinsa. Opintojakson jälkeen osaat myös perustella systeemisen työotteen käyttämistä perhetyössä. Sisältö:
  • Mitä on systeeminen työote perhetyössä?
  • Miksi on tärkeää ymmärtää perhe systeeminä?
  • Mihin systeemiteoria perustuu?
  • Miksi perhetyössä korostuu systeeminen ajattelu?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 1-5

Course info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 9.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.