Non-stop
Course name Art-based methods in future work
Course date 15.01.2024 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Culture HUB
Teacher Pihlajakari Eeri
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.11.2023 - 15.07.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Art-based methods in future work

15.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Kuinka luovat, osallistavat ja elämykselliset menetelmät toimivat tulevaisuustyössä? Miltä tulevaisuus tuntuu?

Tulevaisuustyöhön orientoituminen käynnistyy taidelähtöisiin tapausesimerkkeihin tutustumalla. Opiskelija saa tietoa taiteen eri ilmenemismuodoista, jotta hän voi hyödyntää sitä oman kiinnostuksensa ja osaamisperustansa tukena. Taidelähtöisiä menetelmiä tutkitaan ja kokeillaan eri tehtävien avulla. Kokemuksellista tietoa peilataan teoreettiseen tietoon ja etsitään käytännnön sovellusmahdollisuuksia tulevaisuusskenaariotyöskentelyssä.

Opintojakso etenee seuraavasti:

  1. orientaatio
  2. kokemuksellisiä tehtäviä ja tiedon syventäminen
  3. tulevaisuustyön teoriaa ja menetelmiä
  4. soveltava tehtävä
  5. reflektio

Prerequisites

Edeltävät opinnot: Tulevaisuuden kestävän kehityksen lähtökohtia 5 op

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakson arviointi muodostuu opettajien arvioinneista, vertaisarvioinneista sekä itsearvioinnista.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

  1. orientaatio, 10 h
  2. kokemuksellisiä tehtäviä ja tiedon syventäminen, 35 h
  3. tulevaisuustyön teoriaa ja menetelmiä, 35 h
  4. soveltava tehtävä, 45 h
  5. reflektio, 10 h

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.