Non-stop
Course name Intensive Care Nursing
Course date 16.01.2024 - 31.07.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Intensive Care Nursing

16.01.2024 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet: Tehohoitotyö on erityisosaamista vaativa erikoissairaanhoidon ala. Tehohoitotyössä vakavasti sairaita potilaita tarkkaillaan keskeytymättä, heidän elintoimintojaan valvotaan ja tarvittaessa pidetään yllä erikoislaittein. Opintojaksolla saat perusteita kriittisesti sairaan potilaan hoitotyöhön teho-osastolla.
 • Tunnet yleisimmin tehohoidossa käytettävät hoitomenetelmät
 • Tiedät potilasturvallisuuden kannalta oikeat toimintatavat tehohoitotyössä
 • Kykenet arvioimaan kriittisesti sairaan potilaan tilaa monitoroinnin, kliinisen tilan arvioinnin ja keskeisimpien tutkimustulosten perusteella
 • Osaat tehdä hoitotyössä tarvittavia ratkaisuja potilaan tilan ja annetun hoidon vaikutusta arvioimalla
 • Osaat tukea kriittisesti sairaan potilaan omaisia
 • Kykenet monialaiseen ja -ammatilliseen yhteistyöhön tehohoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa
 • Tiedostat aikaisemman teoriaperustan ja näyttöön perustuvan tiedon merkityksen kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä
Sisältö:
 • Hoitoympäristö ja turvallisuus (1 op)
 • Neste-, lääkehoito ja ravitsemus (1 op)
 • EKG tulkinta ja sydänpotilas (1 op)
 • Hengitysvajaus (1 op)
 • Kokonaisvaltainen tehohoitotyö (1 op)

Prerequisites

Soveltuu sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin.

Assessment criteria

Arviointi: Opintojakson lopussa lopputentti, jossa 80% tulee olla oikein. Sen perusteella opintojakso arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Course info

Ensimmäinen nonstop-aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.