Non-stop
Course name Safety and wellbeing in the school community
Course date 01.02.2024 - 30.08.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 28.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Safety and wellbeing in the school community

01.02.2024 - 30.08.2024

Course description

Tavoitteet: Ymmärrät koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkityksen yhteisön hyvinvoinnille. Tiedät turvallisuuteen liittyvää ohjeistusta ja lainsäädäntöä. Hallitset menetelmiä ja keinoja, joilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla. Ymmärrät kriisin kohtaamisen ja käsittelemisen perusteita ja osaat toimia kriisitilanteessa kouluyhteisössä. Omaat valmiuksia ennaltaehkäistä ja tunnistaa kiusaamista ja häirintää sekä osaat toimia kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa. Tunnistat oman vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sisältö: Mikä on koulun turvallisuutta ja hyvinvointia edistävän ja tukevan toimintakulttuurin merkitys yhteisön hyvinvoinnille? Mitä on keskeinen turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvä ohjeistus ja lainsäädäntö? Millä menetelmillä ja keinoilla varmistetaan turvallinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö eri kouluasteilla? Miten ennaltaehkäiset ja tunnistat kiusaamista ja häirintää sekä toimit kiusaamiseen ja häirintään liittyvissä prosesseissa? Mitä sisältyy kriisin kohtaamiseen ja käsittelemiseen ja miten toimit kriisitilanteessa kouluyhteisössä? Mitkä ovat omat vastuusi oppilashuollon edustajana sekä sosiaalialan ammattilaisena olla mukana kehittämässä turvallista ja hyvinvoivaa koulua?

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Learn -alustalla oleva materiaali sisältää kirjallista materiaalia (lukemista),videomateriaalia, oppimistehtäviä sekä sähköisen tentin.

Sähköinen tentti suoritetaan opintojakson lopussa.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 1.2.2024. Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on neljä (4) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2024