Fall
Course name Research-based Development
Course date 26.08.2024 - 01.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Emilia Lahdenperä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 18.08.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Research-based Development

26.08.2024 - 01.12.2024

Course description

Opintojakson tarkoitus Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Opintojakson osaamiset Eettisyys Ennakoiva kehittäminen Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoitteet Opintojakson käytyäsi ymmärrät tieteellisen tutkimuksen ja tutkimuksellisen kehittämistoiminnan eron. Ymmärrät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan periaatteita eli metodologisia lähtökohtia. Tiedät tutkimuksellisen kehittämistoiminnan prosessin. Hallitset ja osaat soveltaa joitakin työelämän kehittämismenetelmiä oman alasi kehittämistoiminnassa. Ymmärrät tutkimusetiikan ja hyvän tieteellsen käytännön merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty Kykenet vertailemaan tutkimusperustaisen kehittämisen ja tieteellisen tutkimuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Kykenet analysoimaan kehittämisprosesseja, kehittämisaiheeseensa soveltuvia menetelmiä sekä pohtii ja arvioi niiden soveltuvuutta kirjallisuutta hyödyntäen. Ymmärrät tutkimusetiikan merkityksen tutkivassa kehittämistoiminnassa. Pystyt laatimaan aiheehdotuksen opinnäytetyöllesi. Verkkotentti muodostaa 50% arvosanasta. E-posteri muodostaa 50% arvosanasta.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja koostuu kahdesta moduulista.

Moodle-työtila aukeaa 26.8.2024. Esittäytyminen Moodle-työtilassa on samalla merkki sinun osallistumisestasi opintojaksolle. Esittäytyminen tulee tehdä opintojakson alussa kahden ensimmäisen viikon aikana 8.9.2024 mennessä.

Moduuli 1: itseopiskelu ja verkkotentti 2 op Moduuli 2: 3 webinaaria ja oppimistehtävät (esseet, esseiden vertaisarviointi, e-posteri ja itsearviointi) 3 op

Webinaarit: Jokaisesta webinaarista on kaksi eri vaihtoehtoa; opiskelija osallistuu jompaan kumpaan. 1. webinaari: ke 11.9. tai pe 13.9. klo 9.00-15.00 2. webinaari: ke 23.10. tai pe 25.10. klo 9.00-15.00 3. webinaari: .ke 27.11. tai pe 29.11. klo 12.00-15.00

Course info

Opintojaksolla käytetään osin kansainvälistä oppimateriaalia ja -kirjallisuutta.