Fall
Course name Wind Power Systems
Course date 02.09.2024 - 13.12.2024
Institution Lapland University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Ari Afflekt
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Wind Power Systems

02.09.2024 - 13.12.2024

Course description

Tuulivoimatekniikan perusteissa opitaan yleistasolla tuulivoimaenergiaan, tuotantoon, lainsäädäntöön ja YVA-menettelyihin liittyvää tietoutta. Opintojaksossa perehdytään tuulen energian muuntamisen perusteisiin, tuulivoimaturbiinin pääkomponentteihin, turbiinin toimintaperiaatteeseen, tehon tuotannon yhtälöihin, tuulivoiman muuttamiseen sähköksi ja tuulivoimalan energiatehokkuuteen sekä tuulivoimapuiston perustamiseen.

 • Tuulivoimatekniikan perusteet
 • Alan toimijat Suomessa
 • Tuulienergia, tuuliresurssit
 • Tuulen teho
 • Tuulivoimalan rakenne, pääkomponentit, turbiinityypit ja niiden toiminta
 • Tuulivoimaloiden generaattorit
 • Tuulivoimaturbiinin energian tuotanto

Assessment criteria

H-5

Arvosanan muodostuu 50% tehtävistä , 50% tenttituloksesta.

Tehtävät on suoritettava 80%:ti sekä koesuoritus vaaditaan arvioitavaan opintojaksosuoritukseen.

Course way of working and time table

Itsenäinen opiskelu Moodle-alustassa olevien tehtävien, materiaalien ja videoklippien avulla. Tiedonhankinta eri internetlähteistä ja alan toimijoiden sivustoista.

Opiskelua ohjaavien tehtävien suoritus aikataulutetusti Moodlessa.

Moodle-tentti.

Course additional info

 • Tuulivoimatekniikan perusteet, Korpela, Aki.
 • Tammertekniikka 2016
 • ABB:n tekninen opas nro 13, Wind power plants
 • Moodlen monisteet, laitespesifikaatiot ja muu materiaali.

 

Course enrolment info

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi