Fall
Course name Occupational safety and risk management in challenging client situations
Course date 01.08.2024 - 15.12.2024
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 1 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sinikka Paukkunen
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 10.06.2024 - 27.11.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Occupational safety and risk management in challenging client situations

01.08.2024 - 15.12.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija
 • ymmärtää sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla varmistetaan hoidon ja palvelujen turvallisuutta
 • ymmärtää kohtaamisen, dialogisuuden ja tunnetaitotyöskentelyn merkityksen omassa ammatillisessa vuorovaikutuksessa psyykkisesti kuormittavissa ja fyysisesti uhkaavissa asiakastilanteissa
 • ymmärtää turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisevän työn merkityksen
 • tunnistaa ja tietää asiakkaan aggression ja alkavan väkivaltakäyttäytymisen ennakkomerkit
 • osaa soveltaa kokonaisvaltaisen rauhoittelun sekä asiakkaan, työntekijän ja työyhteisön turvallisuutta suojaavia työtapoja ja menetelmiä uhka- ja kriisitilanteissa
 • osaa arvioida omaa työssäjaksamista ja tuntee tapoja työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi
 • tunnistaa asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä eri toimintaympäristöjen kautta

Sisältö

 • Organisaation, työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet työturvallisuuden taustalla
 • Työntekijän itsetuntemus ja ennakoivan toiminnan taito
 • Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan kohtaaminen, riskien arviointi ja toiminta uhkaavassa tilanteessa
 • Ennaltaehkäisevät toimintamallit ja -menetelmät
 • Jälkipuinnin merkitys ja myötätuntouupumisen reflektointi

Prerequisites

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Suoritusmerkintä, kun kaikki osiot on suoritettu hyväksytysti.

Course way of working and time table

Itsenäisesti suoritettava verkkototeutus.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.