Summer
Course name Sleep for Power!
Course date 04.06.2024 - 31.07.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Jatta Papunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 19.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Sleep for Power!

04.06.2024 - 31.07.2024

Course description

Osaamistavoitteet

Suoritettuasi opinnot osaat

  • Selittää uniterveyteen liittyvät käsitteet
  • Selittää uniterveyden merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille
  • Analysoida omaa uniterveyttäsi suhteessa ravitsemukseen, unitottumuksiin, liikuntaan ja mielenhallintaan
  • Käyttää unityökaluja oman uniterveytesi kehittämiseksi (oma työhyvinvointi)
  • Nimetä esimiehen käytössä olevia menetelmiä työyhteisön uniterveyden parantamiseksi
  • Johtaa työyhteisösi käytänteiden ja toimintamallien muutosta uniterveyttä suojaavaksi toimintatavaksi (työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus)

Sisältö

Opintojaksolla opit määrittelemään uniterveyteen liittyviä käsitteitä ja tutustut monipuolisesti uniterveyteen vaikuttaviin tekijöihin aineistoon perehtyen ja käytäntöön soveltaen. Itsenäisen opiskelun aineisto verkkoympäristössä sisältää podcasteja, videoita, luettavaa materiaalia, omaan elämään/työhön/esimiestyöhön liittyviä tehtäviä sekä itsenäisiä työpajoja.

  • Retkieväitä uniterveyteen 3 op (kaikille)
  • Työntekijän uniterveyden polku 2 op (työntekijöille ja opiskelijoille)
  • Työyhteisön uniterveyden polku 2 op (esimiehille, tiimivastaaville, päälliköille ja muille vastaavassa tehtävässä oleville)
  • Kaksi viimeksi mainittua ovat vaihtoehtoiset (valitse jompikumpi)

Prerequisites

Monialainen toteutus. Ei edeltäviä tieto- tai taitovaatimuksia.

Assessment criteria

Arviointikriteerit

Opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä aiheeseen kirjallisella tehtävällä, joka arvioidaan hyväksytty-hylätty. Opintojaksolla opiskelija toteuttaa käytännössä unentuunausprosessin, josta hän laatii opintojakson verkkoympäristössä olevan ohjeen mukaisesti kirjallisen raportin. Raportista tulee käydä ilmi prosessin suunnittelu-, toteutus- ja arviointivaihe. Verkkoympäristön kaikkien oppimistehtävien tulee olla tehtynä opintojakson päättymiseen mennessä.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Verkkokurssi, jonka voit opiskella oman aikataulusi mukaisesti opintojakson suoritusajankohdan puitteissa. Opintojakson suorittamiseen tarvitset kokonaisuudessaan aikaa 8 viikkoa, joten kirjauduthan opintojakson Moodleen heti opintojakson alkaessa. Kuormitus jakautuu unentuunausprosessin aikana kahdeksalle viikolle, noin 17 h/vko.

Opintojakson laajuus on 5 op = 135 h opiskelijan työtä. Tämä koostuu opiskelijan itsenäisesti materiaalin opiskelusta, oppimistehtävien tekemisestä ja arvioitavan raporttimuotoisen lopputehtävän laatimisesta. Opintojaksolla ei ole tenttejä.

Opintojakso sisältää kolme osaa, joista viimeisessä on kaksi vaihtoehtoista toteutussisältöä opiskelijan kiinnostuksen mukaan valittavaksi.

Kaikki pakolliset opiskelumateriaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Course info

Opintojakso pohjautuu Sleep Well – Work Well -hankkeen keräämään tutkittuun tietoon ja hankkeen tuottamaan uuteen tietoon uniterveydestä, uniterveyden johtamisesta ja työhyvinvointiin vaikuttamisesta. Lisätietoja hankkeen sivuilta: http://sleepandwork.karelia.fi/sleep-well-and-work-well-hankkeesta/

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.