Summer
Course name Basics in water ecosystem management
Course date 01.04.2024 - 31.07.2024
Institution Turku University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Arto Huhta
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.04.2024 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol

Basics in water ecosystem management

01.04.2024 - 31.07.2024

Course description

Oppimistavoitteet

Opiskelija oppii pinta- ja pohjavesien tilan Suomessa ja niiden tilan seurantamenetelmät. Opiskelija perehtyy monipuolisesti vesistöjen hoito- ja kunnostusmenetelmiin ja osaa suunnitella vesistöjen hoito- ja kunnostustoimia. Opiskelija oppii valuma-alueiden merkityksen vesistöjen hoidon kannalta ja osaa suunnitella valuma-alueiden hoito- ja kunnostusmenetelmät vesistöjen tilan parantamiseksi. Opiskelija oppii, miksi hoito- ja kunnostustoimet eivät aina johda toivottuihin tuloksiin.

 

Sisältö

  • Pinta- ja pohjavesien tila
  • Pinta- ja pohjavesien tilan seurantamenetelmät
  • Järvien kunnostusmenetelmät
  • Jokien ja purojen kunnostusmenetelmät
  • Valuma-alueen hoito- ja kunnostusmenetelmät
  • Miksi järvien hoito ja kunnostus ei ole aina tuloksellista?
  • Miksi jokien ja purojen hoito ja kunnostus ei aina tuota toivottuja tuloksia?

Assessment criteria

Arviointiasteikko

  • Hyväksytty/Hylätty

Arviointi

Kaikki välikokeet suoritettu hyväksytysti.

Course way of working and time table

  • Opintojakson suoritusajankohta: 1.1.-31.7.2024
  • Viisi välikoetta, joihin jokaiseen valmistautumiseen kuluu noin 17 tuntia opiskelijan työtä.