Non-stop | Full
Course name Yhteisöviestintä
Course date 01.05.2024 - 31.12.2024
Institution Kajaani University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Tuula Rajander
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.05.2024 - 30.11.2024
Course enrolment info

Yhteisöviestintä

01.05.2024 - 31.12.2024

Course description

Tavoite

Opiskelija osaa yhteisöviestinnän perusteet, tunnistaa viestintäprosessin osatekijät sekä osaa suunnitella ja toteuttaa yhteisön sisäistä ja ulkoista viestintää. Opiskelija tuntee maineenhallinnan perusteet ja osaa hyödyntää muutos- ja kriisiviestinnän työkaluja.

Sisältö

Organisaatioviestinnän perusteet ja viestintäprosessi

Viestinnän osa-alueet

Viestinnän suunnittelu ja toteutus

Maineenhallinta

Muutos- ja kriisiviestintä

Prerequisites

Opintojakso soveltuu kaikille eikä edeltävyysehtoja ole.

Assessment criteria

5 -0

Arviointikriteerit – kiitettävä (5) 

Opiskelija osaa hyödyntää organisaatioviestinnän osa-alueita, työvälineitä ja viestintäprosessin toimintamalleja vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti. Portfoliossa hän osaa kehittää ja analysoida oman organisaationsa viestintää yksilö- ja ryhmäviestinnän näkökulmista. Opiskelija tunnistaa ja pohtii viestintäkulttuurin vaikutuksia yksilön ja ryhmän ohjaamisessa. Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on ansiokasta ja monipuolista, ja toimii pohjana omalle pohdinnalle Arviointikriteerit – hyvä (3-4) 

Opiskelija tuntee hyvin organisaatioviestinnän hyödynnettäviä työvälineitä ja toimintamalleja. Portfoliossa hän osaa soveltaa oman organisaationsa viestintää, työvälineitä ja toimintamalleja sekä osaa analysoida viestintää ja tunnistaa kehittämiskohteita. Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on kohtalaisen hyvää ja monipuolista. Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) 

Opiskelija tietää organisaatioviestinnän perustehtävät, roolit ja vastuut. Portfoliossa hän osaa tarkastella yksilöiden ja ryhmän toimintaan vaikuttavia tekijöitä viestinnän näkökulmasta ja pohtia viestinnän vaikutusta.

Opiskelijan portfolion lähteiden käyttö on suppeaa ja yksipuolista.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisenä opiskeluna Reppu -verkko-oppimisympäristössä vuoden 2024 aikana. Opintojaksoon kuuluu monivalintatehtäviä sekä kokoava tehtävä, jonka arvioi opintojakson opettaja.

Opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan omaa työtä (5 op).

Course enrolment info

Käytäthän ilmoittautumistiedoissa kotikoulusi sähköpostiosoitetta.