Non-stop
Course name Basics of environmental sampling
Course date 22.01.2024 - 08.12.2024
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 06.11.2023 - 26.05.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Basics of environmental sampling

22.01.2024 - 08.12.2024

Course description

Tavoitteet: Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (maaperä, talousvedet, luonnonvedet, jätenäytteet) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta. Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista ja osaat huomioida työskentelyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä näytteenottotehtävässä. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja huomioida tulosten tulkintaan vaikuttavia tekijöitä. Sisältö: Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään? Miksi näytteenottoa tarvitaan? Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on? Mikä on näytteenottosuunnitelma? Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään? Mitä kuuluu näytteenottajan työnkuvaan? Millaisia työturvallisuusriskejä on näytteenottajan tehtävässä?

Prerequisites

Assessment criteria

Opintojakson suoritus perustuu opintojakson aikana tehtyihin tehtäviin ja lopuksi suoritettavaan tenttin, mikä on läpäistävä hyväksytysti.

Course way of working and time table

Itsenäisesti ja omaan tahtiin suoritettava opintojakso. Oppimistehtäviä ja lopussa tentti. Opiskelumateriaali löytyy opintojakson alustalta Learnista.

Course info

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.