Henkilöverotus

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Käsiteltävät asiat: Ansiotulojen verotus, pääomatulojen verotus, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, verotusmenettely.

Mål: Osaaminen: Henkilöverotusta koskevien säännösten soveltaminen tavallisimpiin käytännön tilanteisiin. Erilaisten tulojen ja vähennysten vaikutusten laskeminen maksettavien verojen määrään. Veroehdotuksen tarkistaminen ja täydentäminen. Perintö- ja lahjaveron määrään vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Henkilöverotukseen liittyvien oikeuslähteiden analysoiminen ja henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaiseminen. Verosuunnitteluun liittyvien yleisten näkökohtien hahmottaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso suoritetaan kokonaan verkossa. Opinnoissa hyödynnetään verkko-oppimisalusta Moodlea.

Ennen opintojakson alkua opiskelija saa ilmoittautuessa ilmoitettuun sähköpostiinsa ohjeistuksen SAMK-tunnusten aktivointiin, johon liittyy myös student.samk –sähköpostitili.

Lisäksi opintojakson vastuuopettaja lähettää osallistujille sähköpostitse ennen opintojakson alkua ohjeistuksen opintojakson suorittamiseen liittyvistä asioista ja aikatauluista. HUOM! Sähköposti lähetetään tulevaan student.samk –sähköpostiisi.

1. Aloitusviesti ja linkki opintojakson Moodle-pohjaan sekä kurssiavain lähetetään opiskelijan samk-sähköpostiin 14.5. klo 22.00 mennessä.
2. Opintojakson aloituskontakti pidetään virtuaalisesti tiistaina 14.5. klo 17.00 opettajan HILL-huoneessa. Aloituskontaktiin osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Aloituskontakti nauhoitetaan, joten jos et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen.
3. Opintojakson aihealueista on linkitetty Moodleen nauhoitteita, jotka opiskelijan tulee kuunnella ennen tehtävien tekemistä.
4. Kirjallisuus. Ks.opintojaksoseloste. Opiskelijan tulee tutustua huolellisesti kirjallisuuteen ennen tehtävien tekemistä.
5. Verkkotehtävät.

TEHTÄVÄT
Verkkotehtävät ja arvioitavat tehtävät on tehtävä annettuihin määräpäiviin mennessä. Mikäli opiskelija ei ole palauttanut tehtäviä annettuihin määräpäiviin mennessä, opettaja poistaa opiskelijan opintojaksolta. Tehtäviin vastataan vuonna 2019 voimassa olevilla veroperusteilla, ellei toisin tehtävänannossa mainita. Verkkotehtävien osalta opiskelija suorittaa itsearvioinnin annetun malliratkaisun pohjalta. Tehtävät ovat yksilötehtäviä ja kirjautumalla opintojakson Moodlepohjaan opiskelija vakuuttaa tekevänsä opintojaksoon kuuluvat tehtävät henkilökohtaisesti. Opintojaksolla Moodlessa julkaistavat malliratkaisut on tarkoitettu tehtävän palauttaneen opiskelijan omaan käyttöön itsearvioinnin pohjaksi. Mallivastauksia ei saa jakaa eteenpäin.

Keskustelutehtävä: Opiskelijan tulee osallistua vähintään kahteen Moodlessa käytävään keskusteluun viimeistään opintojakson päättymispäivämäärään mennessä.

Viikottaiset verkkotehtävät: Viikottaiset verkkotehtävät (yhteensä 8 tehtävää), joista osa (3 tehtävää) arvioidaan. Muissa kuin arvioitavissa tehtävissä opiskelijat reflektoivat omaa oppimistaan opettajan laatiman mallivastauksen pohjalta. Tehtävät ovat kaikki näkyvillä ja tehtävissä opintojakson alkaessa. Tehtävät tulee ehdottamasti palauttaa enen annettuja deadline päivämääriä, joten merkitsethän ne ylös kalenteriisi.

Tehtävä 1: Johdatus Suomen verojärjestelmäään, su 19.5. klo 22:00
Tehtävä 2: Verotusmenettely, su 26.5. klo 22:00
Tehtävä 3 a) Pääomatulojen verotus, su 2.6. klo 22:00
ARVIOITAVA Tehtävä 3 b): Pääomatulojen verotus su, 9.6. klo 22:00
Tehtävä 4: Ansiotulojen verotus, su 16.6. klo 22:00
ARVIOITAVA Tehtävä 5: Perintö- ja lahjaverotus, su 23.6. klo 22:00
Tehtävä 6: Kiinteistöverotus ja varainsiirtoverotus, su 30.6. klo 22:00
Tehtävä 7: Kansainvälinen verotus, su 7.7. klo 22:00
ARVIOITAVA tehtävä 8 a) Sijoittamisen verotus, su 14.7. klo 22:00
Vapaaehtoinen EXTRA lisäpistetehtävä 8 b): Asumisen verotus, su 14.7. klo 22:00

Utvärderind: 

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyl. 1- 5. Katso tarkemmat tiedot opintojaksoselosteelta.

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@samk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 14.05.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL