Avointen ammattikorkeakoulujen yhteystiedot

Avoimet ammattikorkeakoulut tarjoavat ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja kaikille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimessa AMK:ssa voit suorittaa yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia, kuten polkuopintoja tai korkeakouludiplomeja.

common image

Avoin AMK sopii sinulle, jos esimerkiksi:

 

  • haluat kehittää itseäsi, lisätä ammattitaitoasi tai hankkia uutta työelämässä tarvitsemaasi osaamista
  • harkitset alan vaihtoa tai
  • suunnittelet hakeutuvasi AMK- tai YAMK –opintoihin.

 

Opintoja järjestetään ympärivuotisesti lähi-, monimuoto- ja verkko-opintoina. Verkko-opintoja voit suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, vaikka ulkomailta käsin. Monimuoto-opinnot sisältävät sekä lähi- että verkko-opintoja ja soveltuvat hyvin myös työn ohella suoritettavaksi.

Avoimen AMK:n opinnot ovat maksullisia. Opintomaksut vaihtelevat ammattikorkeakouluittain, mutta ovat maksimissaan 15 € / opintopiste. Avoimien ammattikorkeakoulujen opintotarjonta, lisätietoja opinnoista ja ilmoittautuminen opintoihin löytyvät ammattikorkeakoulujen omilta www-sivuilta.

Centria ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Humanistinen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu

Högskolan på Åland

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

LAB ammattikorkeakoulu

Lapin ammattikorkeakoulu

Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oulun Ammattikorkeakoulu

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Savonia ammattikorkeakoulu

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu

Vaasan ammattikorkeakoulu

Yrkeshögskolan Arcada

Yrkeshögskolan Novia