Yhteistyökorkeakoulut

Centria-ammattikorkeakoulu: averko@centria.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu: avoin@diak.fi
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: campusonline@haaga-helia.fi
Humanistinen ammattikorkeakoulu: avoinamk@humak.fi
Hämeen ammattikorkeakoulu: koulutuksentukipalvelut@hamk.fi
Högskolan på Åland: sven.schauman@ha.ax
Jyväskylän ammattikorkeakoulu: campusonline@jamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: campusonline@xamk.fi
Kajaanin ammattikorkeakoulu: campusonline@kamk.fi
Karelia ammattikorkeakoulu: campusonline@karelia.fi
LAB-ammattikorkeakoulu: campusonline@lab.fi
Lapin ammattikorkeakoulu: campusonline@lapinamk.fi
Laurea-ammattikorkeakoulu: avoinamk@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: campusonline@metropolia.fi
Yrkeshögskolan Novia: campusonline@novia.fi
Oulun ammattikorkeakoulu: campusonline@oamk.fi
Satakunnan ammattikorkeakoulu: campusonline@samk.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu: campusonline@savonia.fi
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: opiskelijapalvelut@seamk.fi
Tampereen ammattikorkeakoulu: campusonline.tamk@tuni.fi
Turun ammattikorkeakoulu: campusonline@turkuamk.fi
Vaasan ammattikorkeakoulu: susan.sundqvist@vamk.fi
Yrkeshögskolan Arcada: