Bioenergia

-
5 OP

Tarjotaan avoimen AMK:n opiskelijoille

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Luonnonvara- ja ympäristöala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija osaa tunnuslukuja käyttäen kuvailla bioenergian nykyisen ja tulevan merkityksen osana Suomen energiapolitiikkaa. Hän tuntee energiataseen ja energiapotentiaalin käsitteet. Hän osaa kuvailla pääpiirtein Suomessa käytettyjen bioenergialähteiden tuotantoprosessin, logistiikan ja käytön sekä osaa arvioida kriittisesti maatilamittakaavaisen bioenergian tuotannon ja hyödyntämisen perusteita.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

100 % itsenäinen työskentely omalla ajalla ja omassa paikassa

Arviointi: 

1-5 numeroarviointi

Opettaja(t): Juha Tiainen
Email: juha.tiainen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 27.05.2019 - 27.08.2019
TÄYNNÄ