Syksy
Opintojakson nimi 3D-tulostuksen perusteet (teoria)
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Alonen Antti
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.09.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

3D-tulostuksen perusteet (teoria)

01.09.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Kurssi on omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi, joka tarjoaa opiskelijalle peruskatsauksen 3D-tulostusmenetelmiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin. Opintojakso on tarkoitettu kaikille 3D-tulostuksesta kiinnostuneille ja tarjoaa tietoa yleisimmistä 3D-tulostusmenetelmistä ja niiden ominaisuuksista.

Opintojaksolla saa tietoa mm.

  • 3D-tulostusmenetelmistä, niiden toimintaperiaatteista ja ominaispiirteistä
  • 3D-tulostuksessa käytettävistä materiaaleista ja niiden ominaisuuksista
  • 3D-tulostuksen käyttökohteista
  • tulostettavien kappaleiden suunnitteluperiaatteista
  • 3D-tulostuslaitteistoista ja palveluntarjoajista
  • tämän hetken teknisestä kehityksestä, markkinatilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä
  • 3D-skannauksen perusteista.

Edeltävyysehdot

Kurssin suorittamiseen tarvittavan materiaalin lisäksi tarjolla on lisämateriaalia ja linkkejä, joista osa on englanninkielisiä.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkkokurssi (Moodle)

Kurssi on itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi, jonka voi suorittaa omassa tahdissa kurssin toteutusaikana.

Sisällöltään kyseessä on teoriakurssi, eikä siinä ole käytännön laboratorioharjoituksia.

Kaikki kurssimateriaali löytyy Moodlesta ja niihin on pääsy kurssin avautumisen jälkeen. Kurssilla ei ole erikseen pidettäviä luentoja.

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.