Syksy
Opintojakson nimi Akuutti mielenterveys- ja päihdehoitotyö
Opintojakson ajankohta 26.08.2024 - 20.12.2024
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Marika Ahonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 03.05.2024 - 16.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Akuutti mielenterveys- ja päihdehoitotyö

26.08.2024 - 20.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opiskelija

 • Syventää osaamistaan näyttöön perustuen mielenterveys- ja päihdehoitotyössä ja tunnistaa asiakkaiden/ potilaiden mielenterveyden riskitekijöitä sekä osaa suunnitella sekä toteuttaa monipuolisesti terveyden ja toimintakyvyn edistämisen interventioita
 • Syventää osaamistaan hoidollisen vuorovaikutuksen merkityksestä mielenterveys- ja päihdetyössä
 • Hallitsee lääkelaskennan ja tuntee keskeiset mielenterveys- ja päihdehoitotyössä käytettävät lääkeaineryhmät sekä osaa toteuttaa ja arvioida lääkehoitoa
 • Ymmärtää Sote-uudistuksen vaikutukset palvelujärjestelmään mielenterveys- ja päihdehoitotyön toimintaympäristöissä sekä kestävän kehityksen edellyttämät toimintaperiaatteet
 • Analysoi työhyvinvoinnin ja moniammatillisen työyhteisön erityispiirteitä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä

Edeltävyysehdot

Opinnot on tarkoitettu sosiaali- ja tervysalan AMK-opiskelijoille.

 

Edeltävinä opintoina suositellaan, että olet suorittanut: mielenterveystyön perusteet tai perusopinnot.

Opintojen suositeltava suoritusaika on syventävien/profiloivien sosiaali- ja terveysalan opintojen aikana.

Arviointikriteerit

Opintojaksolla on kertyvä arviointi, joka muodostuu tentistä ja tehtävistä, hyl-K5.

Opintojakson kokonaisuus arvioidaan kaksi kertaa lukukauden aikana.

 • 1.arviointiin opintojakson tehtävät pitää olla tehtyinä: 27.10. mennessä. Siihen mennessä arvoidut tehtävät arvioidaan 27.11. mennessä.
 • 2. arviointiin opintojakson tehtävät pitää olla tehtyinä 22.12. mennessä. Siihen mennessä palautetut tehtävät arvioidaan 31.1. mennessä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Voit suorittaa opinnot aikaan ja paikkaan sitomattomana itsenäisenä ja yksilöllisenä työskentelynä. Opintojakso sisältää:

 • verkkoluentoja
 • oppimistehtäviä, joissa on itse- ja vertaisarioivnteja
 • Learn-tenttejä
Opintojaksolla on itsenäinen opintokäynti, jonka opiskelija voi tehdä yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Opintojakson lisätiedot

 • HUOMAA, että voit ilmoittautua tälle HAMKin järjestämälle opintojaksolle ainoastaan omassa Pepissä/Pakissa/opiskelijan työpöydällä. Poikkeuksellisesti tälle opintojaksolle ei ole mahdolista ilmoittautua muilla tavoin.
 • Löydät tietoa ilmoittautumisesta HAMKin nettisivulta. Kysy tarvittaessa lisätietoa kotikorkeakoulustasi. Voit kysyä ilmoittautumisesta ja hyväksymisestä opintojaksolle myös HAMKin koulutuskoordinaattorilta, opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Huomaathan, että opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista
 • Ilmoittaudu Pepissä/Pakissa
  • Näet ilmoittautumisen tilanteen hopsillasi
  • Huomaa, että ilmoittautumistilanteen sijaluku ei kerro todellista tilannettasi, koska ilmoittautumisia otetaan vastaan myös ilmoittautumislomakkeella.
  • Löydät lisätietoa ilmoittautumisesta nettisivulta
 • Ilmoittautumiset käsitellään yhdellä kertaa ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos kaikki eivät mahdu opintojaksolle, opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja olet saanut oikeuden HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Viesti voi mennä roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi
 • Ota HAMK -tunnus käyttöön! Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla