Kevät
Opintojakson nimi Anatomia, fysiologia ja patofysiologia
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 15.04.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Niina Suni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 23.11.2023 - 04.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Anatomia, fysiologia ja patofysiologia

15.01.2024 - 15.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • tietää kudosten perustyypit
 • tunnistaa elimistön keskeiset tieteelliset termit
 • hallitsee ihmiselimistön perusrakenteen ja toiminnan
 • ymmärtää elimistön säätelytekijöiden periaatteet
 • ymmärtää solutasolla sairauksien keskeistä etiologiaa sekä sairauksiin liittyviä muutoksia
 • ymmärtää solutasolla paranemisen lainalaisuuksia
 • tietää kasvainopin perusteet

Sisältö:

 • elimistön rakenne ja toiminta
 • elimistön keskeiset säätelyjärjestelmät
 • solutason stressimuutokset ja kudosten paranemistyypit
 • tulehdus ja immunologian perusteet
 • kasvainopin perusteet

Arviointikriteerit

Kaksi tenttiä, arvioinnit 0-5 Patofysiologian tentin painoarvo loppuarvosanassa on 1/5 ja Anatomian ja fysiologian painoarvo 4/5.

Osaamisen arviointikehikko

 

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija opiskelee tsenäisesti, oman aikataulunsa mukaisesti Moodlen työtilan avulla ja ohjeiden mukaan. 135 tuntia opiskelua oppikirjan, opettajan opetustallenteiden, anatomian tehtävien, patofysiologian opiskelumonisteen ja muun Moodlen materiaalin avulla.

Tenttejä on 2: Patofysiologia ja Anatomia ja fysiologia. Kummankin voi suorittaa Moodlen Tentit-välilehdellä 3 kertaa opintojakson aukioloajan puitteissa. Opiskelija siis suorittaa tentit, mahdollisen kokoritustentin ja mahdolliset 2 uusintakoetta Moodlessa. Tentit aukeavat 28.1.2024 ja sulkeutuvat 15.4.2024