Kesä
Opintojakson nimi Arvopaperisijoittaminen
Opintojakson ajankohta 12.08.2024 - 30.08.2024
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Esa Anttila
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.05.2024 - 11.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Arvopaperisijoittaminen

12.08.2024 - 30.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia arvopaperimarkkinoilla sijoittajana ja kehittyä asiantuntijana. Hän tuntee keskeisimmät sijoitusinstrumentit sekä osaa arvioida niihin liittyvää tuottoa ja riskiä. Hän osaa käyttää analyysejä apuna sijoituspäätösten tukena. Hän osaa hankkia sijoitusta koskevaa tietoa ja hyödyntää tätä tietoa menestyksellisen sijoittamisen kannalta.

Sisältö: Arvopaperimarkkinoiden peruskäsitteistö. Kaupankäynti arvopapereilla. Markkinainformaatio ja keskeiset tunnusluvut. Sijoittaminen eri instrumentteihin ja niihin liittyvät tuotot ja riskit. Arvopaperit ja verotus.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia esitietoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0-5.

Tentti on moodle-tentti. Tentti on opintojakson viimeisellä viikolla. Tentin maksimipistemäärä 30, hyväksytty suoritus edellyttää 14 pistettä. Harjoitustehtävien (kaikkiaan 7 kpl) eräpäivät on ilmoitettu selkeästi tehtävänannon yhteydessä. Harjoitustehtävät ovat opiskelijalle vapaaehtoisia. Palauttaessaa harjoitustehtävien vastaukset ajoissa ja oikein saa opiskelija kustakin 0,5 pistettä ”pohjapisteeksi” tenttiin. Jos opiskelija palauttaa hyväksytysti kaikki seitsemän tehtävää saa hän 4 pistettä ”pohjapisteiksi” tenttiin.

Harjoitustehtävien palautuksille on selkeät eräpäivät, jolloin ne on viimeistään palautettava moodle -alustalle. Aktiivisuus osoitetaan alustalla työskentelyllä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutuu elokuussa: 12.8.-30.8.2024. Opetus/oppiminen tapahtuu verkossa moodle-alustalla. Opintojakson alussa opiskelijan on hyvä osallistua Zoom-luentona totetutettuun ”Aloitusinfoon” tai ainakin katsoa tallenne ”Aloitusinfo”, jossa käydään läpi opintojakson toteutusta ja sisältöä. HUOM! Aloitusinfo on 12.8. klo 9.00.Opintojaksolla käsitellään alussa sijoittamisen perusasioita, joten pohjatietoja sijoittamisesta ei tarvita.Opintojakso koostuu seitsemästä moduulista, joista kaikista on muun materiaalin lisäksi tallenne alustalla. Kyseessä on virtuaaliopintojakso, joten opiskelijan oma aktiivisuus korostuu. Opiskelijat tekevät moduulikohtaisia pienimuotoisia oppimistehtäviä, joista on mahdollista saada ns. pohjapisteitä tenttiin. Lisäksi opiskelijoiden on osallistuttava sijoittamiseen liittyvään keskusteluun. Opintojakson toteutuksen aikana opiskelijat saavat palautetta työskentelystään, esim. palauttamistaan harjoitustehtävistä saadun palautteen muodossa.

Osa palautteesta/ohjauksesta tapahtuu koko ryhmälle osa yksittäiselle opiskelijalle. Palaute on pääsääntöisesti kirjallista.

Opintojakson materiaali on pääasiassa moodlessa, jonka lisäksi oheislukemisena Pörssisäätiön julkaisuja. Omaehtoinen tiedonhaku on tärkeää.

Opintojakson yksityiskohtainen aikataulutus on moodlessa.

Yhteistoiminnallisuus toteutuu opintojakson harjoitustehtävissä, joista osan voi tehdä pareittain. Alustalla on myös tehtävä, joka edellyttävät keskusteluun osallistumista ja tiedon/mielipiteiden jakamista toisten opiskelijoiden kanssa.

Tentti on 30.8.2024 moodle -alustalla. Jokainen voi tehdä tentin omaan tahtiin klo 6.00 – 12.00 välisenä aikana.

Opintojakson tiedot

Opintojakson sisältö/moduulit:
  1. Mihin osakkeita tarvitaan?
  2.  Kaupankäynti
  3.  Markkinainformaatiosta ja tunnusluvuista
  4.  Tuotto ja riski
  5.  Teknisestä analyysistä
  6.  Johdannaisista, joukkolainoista ja vakuutussäästämisestä
  7.  Osakkeiden ja rahasto-osuuksien verotus.

Ilmoittautumistiedot

Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)