Non-stop
Opintojakson nimi C#-ohjelmoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

C#-ohjelmoinnin perusteet

16.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä osaat ohjelmoinnin ja C#-ohjelmointikielen perusteet, sekä pystyt laatimaan yksinkertaisia konsolisovelluksia C#-ohjelmointikielen avulla. Opintojakson suoritettuasi sinulla on myös riittävät ohjelmointivalmiudet jatkossa tapahtuvaan peliohjelmoinnin opiskeluun erityisesti Unity-pelimoottorilla, mutta soveltaen myös muilla pelimoottoreilla. Sisältö: • Ohjelmointiympäristön asennus • Ohjelmointiympäristöön tutustuminen • Ohjelmoinnin perusidea ja C#-konsolisovelluksen rakenne • Muuttujat ja kommunikointi käyttäjän kanssa • Ohjelman ohjausrakenteet • Olio-ohjelmoinnin perusteet C#-ohjelmointikielellä • Virheiden jäljitys ja muita ohjelmoinnin erityispiirteitä.

Edeltävyysehdot

Tietokoneen käytön perusvalmiudet.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojako perustuu opettajan tekemään kirjalliseen materiaaliin, sekä opetusvideoihin. Ulkopuolista materiaalia ei välttämättä tarvita.

• Opiskelija voi edetä itsenäisesti täysin omaan tahtiinsa. Opintojakso on suoritettu, kun vaaditut tehtävät on hyväksytysti suoritettu ja palautettu opintojakson Learn-alustalle.

• Opintojakso ei sisällä mitään aikaan tai paikkaan sidottuja elementtejä.

• Kaikki tarvittava materiaali (oppikirja ja videot), ohjeistus ja tehtävät löytyvät opintojakson Learn-alustalta.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 16.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 31.5.2024.