Non-stop
Opintojakson nimi Datajournalismin perusteet
Opintojakson ajankohta 22.01.2024 - 31.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Datajournalismin perusteet

22.01.2024 - 31.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  • Tunnet datajournalismin keskeiset työmenetelmät ja työvälineet • Osaat hyödyntää avoimia tietolähteitä journalistiseen tiedonhankintaan • Pystyt tuottaamaan journalistiseen tai organisaatioviestinnän käyttöön soveltuvia datavetoisia sisältöjä Sisältö: • Mitä on datajournalismi? • Miten dataa tulkitaan yleistajuisesti lukijoille? • Millaisia työkaluja ja menetelmiä datajournalismissa yleisesti käytetään? • Miten tiedon visualisointia hyödynnetään datajournalismin osana?

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen. Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla käytetään opettajan kokoamia verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla Learnissa.

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 22.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson (arvioitu) suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.