Non-stop
Opintojakson nimi Datajournalismin perusteet
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Datajournalismin perusteet

23.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: • Tunnet datajournalismin keskeiset työmenetelmät ja työvälineet • Osaat hyödyntää avoimia tietolähteitä journalistiseen tiedonhankintaan • Pystyt tuottaamaan journalistiseen tai organisaatioviestinnän käyttöön soveltuvia datavetoisia sisältöjä Sisältö: • Mitä on datajournalismi? • Miten dataa tulkitaan yleistajuisesti lukijoille? • Millaisia työkaluja ja menetelmiä datajournalismissa yleisesti käytetään? • Miten tiedon visualisointia hyödynnetään datajournalismin osana?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu verkkotentteihin, joissa on kysymyksiä opiskeltavasta teoriasta ja annettaviin tehtäviin ja niiden ratkaisuihin pohjautuen.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Arviointiasteikko:1-5

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojaksolla käytetään opettajan kokoamia verkkomateriaaleja, jotka ilmoitetaan opintojaksoalustalla Learnissa.

Tentit, joiden haluataan olevan mukana kokonaisarvosanaa laskettaessa, tulee olla suoritettuna opintojakson päättymispäivään mennessä.

Opintojaksolla ei ole uusimismahdollisuutta vaan uusimista/korotusta varten on ilmoittauduttava mukaan uuteen toteutukseen.

Opintojakson tiedot

23.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus on 23.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson arvioitu suoritusaika on 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.