Non-stop
Opintojakson nimi Diabeetikon jalkaterveys
Opintojakson ajankohta 09.01.2024 - 28.08.2024
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 06.11.2023 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Diabeetikon jalkaterveys

09.01.2024 - 28.08.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuasi sinä:
 • Ymmärrät diabeteksen vaikutukset jalkaterveyteen.
 • Ymmärrät diabeetikon jalkojen vuositarkastuksen merkityksen ja tutkimusten yhteyden diabeetikon jalkaterveyteen.
 • Osaat soveltaa tietämystäsi ammattialasi tehtävissä, toimissa ja toimintaympäristöissä.
 • Osaat soveltaa jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa.
 • Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen diabeetikoiden jalkaterveyden edistämissä.
 • Osaat ohjata toista terveydenhuoltoalan ammattilaista oman ammattisi näkökulmasta.
Sisältö:
 • Miten diabetes vaikuttaa diabeetikon jalkaterveyteen?
 • Mitä diabeetikon jalkojen vuositarkastukseen sisältyy ja mitä se tarkoittaa jalkaterveyden kannalta?
 • Mitä diabeetikon jalkaterveystietämys tarkoittaa omalla ammattialallasi?
 • Miten sovellat jalkaterveystietouttasi diabeetikoiden ohjauksessa ja neuvonnassa?
 • Mitä moniammatillinen yhteistyö tarkoittaa diabeetikon jalkaterveyden kannalta?
 • Miten ohjaat toista terveydenhuollon ammattilaita oman ammattisi kannalta diabeetikon jalkaterveyden edistämisessä?

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Ensimmäinen aloitus on 9.1.2024. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 26.5.2024.