Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Differentiaali- ja integraalilaskenta
Opintojakson ajankohta 04.05.2020 - 31.07.2020
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Heikki Kokkonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.03.2020 - 15.04.2020
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Differentiaali- ja integraalilaskenta

04.05.2020 - 31.07.2020

Opintojakson kuvaus

Kurssilla käsitellään yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa. Kurssi sisältää mm. derivaatan ja integraalin määritelmät ja niiden sovelluksia tekniikan alalla. Sovelluksissa käsitellään mm. optimointia, pinta-alojen ja painopisteiden määrittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisimpiin tekniikan sovelluksiin.

Arviointikriteerit

Numeroarviointi 1 – 5 perustuu kurssin Moodlessa tehtävään tenttiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen opiskelu verkossa käyttäen moodle-alustaa. Moodlessa ovat luentomateriaali, ratkaistut esimerkit ja opetusvideot kurssin jokaisesta esimerkkitehtävästä. Kurssin aikana on saatavissa opettajan antamaa etäohjausta.

Opintojakson tiedot

Kurssilla on hyvä olla (ei välttämätöntä) symbolinen laskin kuten esimerkiksi TI-nspire cx CAS. Kurssimateriaalia voi opiskella ja videoita katsoa paikasta riippumatta vaikkapa puhelimella.

Ilmoittautumistiedot

SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.