Kesä
Opintojakson nimi Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä
Opintojakson ajankohta 03.06.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Katja Sorjonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.03.2024 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Digiohjaus ja -tuki sote- ja työllisyysalan asiakastyössä

03.06.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

  • Tiedät keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja tunnistat niiden merkityksen sosiaali,- terveys- ja työllisyysalan työssä
  • Osaat selittää keskeiset digikäsitteet ja tiedät, mitä digituki on sosiaali- ja terveysalan asiakastyössä
  • Osaat arvioida asiakkaan digitaitoja ja tunnistat digitaitojen kehittymiseen liittyviä tekijöitä
  • Osaat nimetä keskeisimmät käytettävät sähköiset palvelut ja toimintaympäristöt ja osaat ohjata ja tukea asiakkaita käyttämään keskeisiä sähköisiä palveluja
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöisen ohjaustilanteen

Sisältö

Opintojakson tehtävät on ositettu teemoittain pieniksi suorituksiksi tukemaan oppimista ja prosessimaista työskentelytapaa. Tämä antaa mahdollisuuden tutkia omassa tahdissa tietoa ja opiskelumateriaaleja. Tehtävät mahdollistavat soveltamisen suoraan työelämän tilanteisiin ja tapauksiin.

  • Keskeisimmät digitalisaatiota ohjaavat linjaukset ja niiden merkitys sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla
  • Digituki
  • Digitaaliset taidot
  • Keskeisimmät sähköiset asiointipalvelut sosiaali-, terveys- ja työllisyysalalla

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Kolmen opintopisteen laajuinen opintojakso vastaa laskennallisesti noin 81 tunnin työmäärää.

Kaikki materiaalit ovat saatavilla opintojakson verkkoalustalla.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.