Kesä
Opintojakson nimi Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla
Opintojakson ajankohta 29.04.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Emilia Lahdenperä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 31.03.2024
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Digiosaajana sosiaali- ja terveysalalla

29.04.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojakson tarkoituksena on lisätä tietoa ja asiantuntijuuutta digitaalisuudesta sosiaali- ja terveysalalla.

Opintojakson jälkeen tunnistat digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla asiantuntijuusalueellasi. Saat valmiuksia hyödyntää digitaalisia menetelmiä, sekä pohtia kriittisesti ja avoimesti digitaalisten menetelmien käyttöä sosiaali- ja terveysalalla.

Sisältö:
  • Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatio ja siihen liittyvät ajankohtaiset ilmiöt
  • Digitaaliset menetelmät ja niiden käyttöön liittyvät asenteet sekä osaaminen
  • Kyberturvallisuus, tietoturva ja tietosuoja sosiaali- ja terveysalan digitaalisissa palveluissa

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso alkaa ennakkotehtävällä Webinaarit Oppimispiirityöskentely Itsenäinen opiskelu Portfoliotyöskentely

Ajankäyttö:

Webinaarit 4 kpl 3×45 min ja niihin valmistautuminen 1 op Itsenäinen opiskelu ja portfoliotyöskentely 4 op

Webinaarit:

1. webinaari 10.5. 13-16

2. webinaari 17.5. 13-16

3. webinaari 24.5. 13-16

4. webinaari 31.5. 13-16