Syksy
Opintojakson nimi Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Jaana Tilli, Julia Sahramäki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 20.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

02.09.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija
 • ymmärtää digitaalisen teknologian merkityksen ja syventää osaamistaan yksilöiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä
 • tutustuu erilaisiin digitaalisiin työkaluihin ja sovelluksiin, jotka tukevat terveyden edistämistä ja asiakkaan/potilaan itsehoitoa
 • kehittää ja syventää osaamistaan digitaalisessa terveyden edistämisen viestinnässä
 • osaa huomioida työssään digitaalisessa työympäristössä asiakastyöhön liittyviä eettisiä ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökulmia
 • osaa huomioida etätyöskentelyn ja kognitiiviseen ergonomian merkityksen omalle työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle
Sisältö:
 • digitaalinen työympäristö
 • terveyden edistäminen
 • viestintä digitaalisessa työympäristössä
 • tietoturva
 • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä
 • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Arviointikriteerit

0-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti verkossa tehtävä opintojakso. Itsenäisiä tehtäviä, verkkotestejä.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.