Non-stop
Opintojakson nimi Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Savolainen Katri
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.11.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä

15.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Ekososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen yhteisöissä -opintojakso (5 op) sisältyy Kestävän tulevaisuuden asiantuntijan tutkinto-ohjelman monialaisiin valinnaisiin alakohtaisiin opintoihin.

Oppimistehtävänä on ideoida kehittämishanke, jolla voidaan edistää ekososiaalista hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta lähiyhteisössä. Hankeidea voi liittyä esimerkiksi:

 • lähiympäristön tai arkiympäristön kehittämiseen
 • ympäristön- ja luonnonsuojeluun
 • kestävän maatalouden ja ruokajärjestelmän edistämiseen
 • ilmastonmuutoksen torjuntaan
 • sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen
 • kulttuurisensitiivisyyden edistämiseen
 • koulutukseen ja tietoisuuden lisäämiseen
 • vesivarojen hallintaan
 • kaupunki-/ yhdyskunta- /aluesuunnitteluun
 • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (esim. mielenterveys)
 • yritysten vastuullisuuteen ja kestävään liiketoimintaan tai
 • kansainväliseen kehitysyhteistyöhön.

Edeltävyysehdot

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakson arviointi perustuu erilaisiin arvioitaviin oppimistehtäviin ja työelämälähtöiseen kehittämistyöhön. Arviointi muodostuu opettajien arvioinneista, vertaisarvioinneista sekä itsearvioinnista.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Opintojaksolla opiskelija työskentelee itsenäisesti. Itsenäistä opiskelua 135 tuntia.

Opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen ohjaukseen verkossa seuraavan aikataulun mukaisesti: 22.1; 19.2; 18.3; 15.4 ja 13.5 klo 15-16.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.