Non-stop
Opintojakson nimi Epilepsia ja EEG-tutkimus
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Kiiskinen Riitta
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Epilepsia ja EEG-tutkimus

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Epilepsia on monimuotoinen neurologinen sairaus, jonka hyvän hoidon edellytys on mahdollisimman tarkka diagnoosi. EEG auttaa epilepsian diagnoosissa ja epilepsiatyypin määrittämisessä. Tämä opintojakso sisältää keskeisimmät asiat epilepsiasta ja polikliinisestä EEG-tutkimuksesta ja se sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

  • Aivojen rakenne ja toiminta pääpiirteittäin
  • Epilepsia sairautena: syyt, eri kohtaustyypit, ensiapu, hoito ja itsehoito
  • EEG:n perusteet ja EEG-tutkimusprosessi
  • EEG:n yleisimmät sovellukset

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso arvioidaan kerran kuukaudessa suoritusten perusteella.

Opintojakson tehtävien on oltava tehtynä/tentti suoritettuna viimeistään viiden kuukauden sisällä opintojakson aloittamisesta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Edunia)

Kyseessä on omaan tahtiin suoritettava opintojakso. Suositeltava opintojen suorittamisaika on enintään 4-5 kuukautta. Itsenäinen opiskelu 81 h.

  • Osaamisen testit kustakin osa-alueesta: epilepsia, EEG ja EEG:n sovellukset
  • Keskustelualueelle osallistuminen
  • Tentti epilepsiasta ja EEG:stä
  • Itsearviointi

 

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 45 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.