Non-stop | Täynnä
Opintojakson nimi Espanja 1 (CEFR A1.1), 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Liisa Hannuksela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Espanja 1 (CEFR A1.1), 5 op, nonstop

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kohdekielen keskeisimpiä perusrakenteita ja suppeaa perussanastoa. Opiskelija tutustuu myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin. Tavoitetaso A1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Aakkoset ja ääntäminen, yksinkertaista suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. tervehdykset, esittäytyminen, kahvilassa ja hotellissa asiointi, tien kysyminen ja kulkuneuvot); keskeisiä rakenteita, esim. numerot 1-100, substantiivit, adjektiivit, kysymyssanoja, verbien preesenstaivutusta, prepositioita ja pronomineja; kielenoppimisstrategioita.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija etenee kurssilla omaa tahtiaan 8.1-31.7 välisenä aikana.

Opintojakson tiedot

Quizlet.com (pitää luoda omat tunnukset).

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.