Non-stop
Opintojakson nimi Espanjan kielen jatkokurssi
Opintojakson ajankohta 10.08.2023 - 31.12.2025
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.08.2023 - 31.12.2024
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Espanjan kielen jatkokurssi

10.08.2023 - 31.12.2025

Opintojakson kuvaus

Kurssin suoritettuaan, opiskelija on hyvä lähtötaso, jolla hän voi edelleen kieltä käyttämällä hyödyntää kieltä A2 tasolla.

 • Luku 1: Kertaamme ja opimme tarkemmin espanjan kielen tärkeitä peruskäsitteitä.
 • Luku 2: Tutustumme ensin eläimiin. Sen jälkeen syvennämme adverbeihin ja niiden käyttöön. Kertaamme myös prepositioita. Lopussa opimme uutta tapaa kertoa meneillään olevia asioita.
 • Luku 3: Tutustumme harrastuksiin, syvennämme lukujen käyttöön sekä opimme verbin preteritin muotoa.
 • Luku 4: Tässä jaksossa jatkamme kansalaisuuksien ja kielten opiskelua, opimme käyttämään verbin imperfektin muotoa ja käymme ostoksilla.
 • Luku 5: Tässä jaksossa opimme modaaliverbejä ja niiden käyttöä. Tutustumme matkan ja loman sanastoihin ja tilanteisiin.
 • Luku 6: Tässä jaksossa opimme verbien futuurimuotoa ja pääsemme tutustumaan ja harjoittelemaan asunnon osia ja sen sisällä olevia kalusteita ja asioita.
 • Luku 7: Tässä jaksossa opimme kertomaan tunteita espanjaksi. Alamme tutustua imperatiivin käyttöön sekä harjoittelemme kotitöihin liittyviä verbejä ja sanastoa.
 • Luku 8: Tässä jaksossa opimme verbien gerundimuotoa ja sen käyttöä. Harjoittelemme por- ja para-prepositioiden käyttöä sekä tutustumme työelämän sanastoon ja työhaun tilanteisiin.
 • Luku 9: Tässä jaksossa opimme käyttämään verbien konditionaalimuotoa. Tutustumme kehon osiin ja opimme puhumaan terveydestä.
 • Luku 10: Tässä viimeisessä jaksossa opimme verbin perfektin muotoa ja alamme perehtyä verbien subjunktiivimuotoon. Tutustumme Espanjan ruokakulttuuriin.

 

Edeltävyysehdot

Espanjan alkeet.

Arviointikriteerit

Kurssista saa hyväksytty merkinnän sen jälkeen kun kaikki harjoitustehtävät ja lopputentti on suoritettu hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Opintojakson tiedot

Opiskelumateriaali löytyy Metropolian Moodlesta.

Ilmoittautumistiedot

 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on täytetty
 • Kaikki halukkaat mahtuvat kurssille
 • Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin
 • Kurssin suoritusmerkintöjä kirjataan sitä mukaan kun opiskelija on saanut kurssin tehtyä ja ilmoittanut siitä työtilassa mainittuun sähköpostisoitteeseen.