Non-stop
Opintojakson nimi Etiikka ja yritystoiminta
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Anmari Viljamaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Etiikka ja yritystoiminta

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan etiikkaa ja sen soveltamista yritystoiminnassa. Sisältöalueita ovat mm.:

  • etiikan lähtökohdat
  • bisnesetiikan konteksti
  • moraalikoodit (rationaalinen egoismi)
  • eettinen herkkyys.

Tavoitteet:

  • Opiskelija tuntee etiikan keskeiset lähestymistavat.
  • Opiskelija osaa kuvata miten etiikka ja yritystoiminta kytkeytyvät toisiinsa
  • Opiskelija tuntee rationaalisen egoismin perusteet ja osaa soveltaa niitä.
  • Opiskelija osaa perustella ja analysoida eettisiä valintojaan.
  • Opiskelija kykenee itsenäisesti pohtimaan omaa moraalikoodiaan.

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempia etiikan, filosofian tai liiketalouden opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointi 1-5. Suoritukset arvioidaan noin kerran kuukaudessa, tarkka aikataulu ilmoitetaan osallistujille kurssin alkaessa.

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät. Opiskelija tunnistaa useimmat käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja soveltaa niitä enimmäkseen oikein. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja sekä kykyä itsenäisesti pohtia omaa moraalikoodiaan.

Hyvä (3-4): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa hyvää kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja osuvasti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen oman moraalikoodin pohdintaan.

Kiitettävä (5): Opiskelija on suorittanut annetut tehtävät perusteellisesti ja huolella. Opiskelija tunnistaa lähes kaikki käsitellyt etiikkaan liittyvät käsitteet ja osoittaa erinomaista kykyä soveltaa niitä. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä perustella ja analysoida eettisiä valintoja monipuolisesti ja eettistä herkkyyttä osoittaen. Opiskelijan tuotokset osoittavat kykyä syvälliseen ja kriittiseen oman moraalikoodin analyysiin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Opintojaksoon sisältyy luentovideoita, oppimista palvelevia lyhyitä monivalintatenttejä, keskustelutehtävä (vaihtoehtona live-keskustelu verkossa tai itsenäisesti oman aikataulun mukaan suoritetun keskustelun raportointi) sekä lopputehtävänä lyhyt sisältöä käytäntöön peilaava essee.

Opintojakson tiedot

Vaaditaan toimiva verkkoyhteys. Verkkokeskusteluun livenä osallistuva tarvitsee webbikameran/headsetin.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson toteutus perustuu suurelta osin kirjaan Woiceshyn, J. 2013. Tulos ja moraali: eettinen tie menestykseen. Kauppakamari. Kirjan luvut 1-10 ovat erittäin suositeltavaa mutta eivät välttämätöntä materiaalia opintojakson suorittamiseksi.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujenristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.