Non-stop
Opintojakson nimi Fundamentals of Digital Marketing
Opintojakson ajankohta 01.06.2024 - 31.12.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Luonnontieteiden ala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Lassi Virtanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.05.2024 - 24.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Fundamentals of Digital Marketing

01.06.2024 - 31.12.2024

Opintojakson kuvaus

Digital marketing knowledge and tools are essential in todays business. In this study unit, you will complete a digital marketing certification and get familiar with the key principles of digital marketing and its tools. The study unit is fully online so you can adjust the workload based on your schedule.

The student is able to

  • analyze current trends in digital services
  • plan how to use digital sales channels
  • use digital tools to support marketing

Canvas learning environment will open at the start of the course. Students will complete a part of the course on Google’s Digital Garage service.

Arviointikriteerit

Arvioinnin perusteet kuvattu Canvasissa. Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty-asteikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssilla on kaksi arvioinnissa huomioitavaa tehtävänpalautusta, jotka kummatkin tulee olla tehtynä kurssin päättymispäivämäärään (31.12.2024) mennessä. Tarkemmat tiedot ovat Canvas-oppimisympäristössä.

Kesälomakaudella heinäkuussa ja vuodenvaihteen lomien aikana ei kirjata arviointeja. Lukukauden loppuun mennessä tehdyt suoritukset kirjataan kuluneelle lukukaudelle, 31.12. mennessä tehdyt syyslukukaudelle ja 31.7. mennessä tehdyt kevätlukukaudelle.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kotler, Kartajaya, Setiawan. 2016. Marketing 4.0. Saatavilla e-kirjana Laurea Finna -kirjastosta

Ilmoittautumistiedot

If you are studying at Centria, HAMK, Humak, Karelia, Lapland UAS, TAMK, Turku AMK, VAMK or XAMK

  • enrol through your university’s student’s desktop (Pakki/Peppi)
  • you can see the enrolment status on your PSP

Student from another UAS (if using Peppi/Pakki for cross-study enrolment is not possible)

  • Select your home UAS from the list. If it is not there, you cannot register using the form.
  • Write your personal identity number in the correct format on the form. An incompletely reported ID may prevent you from accessing the course.
  • Fill in the email address of your home university on the enrolment form – entering a different email address does not entitle you to a study place. Make sure your address is spelled correctly.
  • Make a note for yourself of which course you have enrolled for.
  • Enrolment is binding. If you must cancel your enrolment, make room for another student by sending email to openuas@laurea.fi.