Kevät
Opintojakson nimi Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutus
Opintojakson ajankohta 19.03.2024 - 19.04.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ulla Marjosola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 10.03.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Hampaiden esteettiset hoidot, syventävä verkkototeutus

19.03.2024 - 19.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

 • Ymmärrät mihin hampaiden esteettiset hoidot perustuvat
 • Ymmärrät shg:n työn kuvan esteettisten hoitojen parissa
 • Kirkastat omaa käsitystäsi hampaiden esteettisistä hoidoista ja pohdit syvemmin mitä se sinulle itsellesi merkitsee
 • Osaat kertoa eri hoitomenetelmistä ja osaat ohjata potilaan ammattilaisen hoitoon
 • Osaat arvioida omaa tietämystä esteettisistä hoidoista ja syvennät sen merkitystä terveysalalla

Sisältö

 • Hampaiden vaalennushoidot
 • Eri menetelmien esittely
 • SHG:n työkuva esteettisten hoitojen parissa
 • Oman oppimisen kehittäminen verkkoympäristössä
 • Näyttöön perustuvan tiedon hakeminen ja yleiset suositukset
 • Esteettisten hoitojen positiiviset sivuvaikutukset

Edeltävyysehdot

Opintojakso on ainoastaan suun terveydenhuollon opiskelijoille.

Tämän syventävän verkkototeutuksen voi opiskelija valita kun opsin mukaan on suorittanut nuoren ja aikuisen suun terveys- opintojakson.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/täydennettävä

Aktiivinen osallistuminen etätapaamisiin ja verkkokeskusteluihin. Oppimistehtävien teko hyväksytysti ja palautus kurssin alussa annettuun määräaikaan mennessä.

Opiskelijat

 • ymmärtävät vaalennusprosessin merkityksen terveyden edistämisessä
 • tuntevat ajankohtaiset vaalennusmenetelmät ja niiden prosessit
 • tunnistavat uusia vaalennusmenetelmiä ja osaavat valita oikean hoitomuodon potilaalle
 • ovat kehittyneet vaallennushoitojen myynnissä ja markkinoinnissa
 • lisäävät oman oppimisen kehittämistä ja näyttöön perustuvan tiedon hakemista

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opiskelija palauttaa ennakkotehtävän moodleen 18.3.2024 mennessä.
 • Orientaatio 19.3.2024 klo 9-12  Zoom. Läsnäolo pakollinen.
 • Päätösseminaari 19.4.2024 klo 9-12 Zoom. Läsnäolo pakollinen.
 • Kurssi etenee aihealueittain toteutusajan sisällä
 • Itsenäistä työskentelyä Moodle-työtilan tehtävänantojen mukaisesti onlinetapaamiskertojen välillä