Non-stop
Opintojakson nimi Henkilöverotus 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 16.01.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Suvi Lehtonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 01.06.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Henkilöverotus 5 op, nonstop

16.01.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa henkilöverotusta koskevia säännöksiä tavallisimpiin käytännön tilanteisiin. Opiskelija osaa laskea ansio- ja pääomatuloista tehtävien vähennysten vaikutusten maksettavaksi tulevien verojen määrään. Opiskelija osaa tarkistaa ja täydentää veroehdotuksen. Opiskelija tunnistaa perintö- ja lahjaveron määrään vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää henkilöverotukseen liittyviä oikeuslähteitä. Opiskelija hahmottaa verosuunnitteluun liittyviä yleisiä näkökohtia.

Sisältö

Ansiotulojen verotus, pääomatulojen verotus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, verotusmenettely.

Arviointikriteerit

1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi edetä opintojaksolla itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti ajanjaksolla 16.01. – 31.7.2024.

Kaikki suoritukset tulee olla tehtynä 31.7.2024 mennessä.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.