Non-stop
Opintojakson nimi Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa
Opintojakson ajankohta 01.05.2023 - 31.12.2023
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tiina Koskela, Marjut Asunmaa
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.05.2023 - 15.11.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Hoitotyö akuuteissa ja kriittisissä tilanteissa

01.05.2023 - 31.12.2023

Opintojakson kuvaus

 • Akuutisti ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoito- ja palvelujärjestelmä pääkäsitteet ja erilaiset sisätauti-, kirurgisen, sydän-, hengitysvaje ja neurologisen potilaan tavallisimmat hoitotilanteet.
 • Potilaan tilan arviointi, hoitotyön suunnittelu ja toteuttaminen.
 • Potilaan kiireellisyyden arviointi päivystyspoliklinikalla.
 • Potilaan tilan arviointi käyttäen cABCDEF-protokollaa.
 • Potilaan peruselintoimintojen turvaaminen.
 • Akuuttipotilaan lääkehoito ja suonensisäinen nestehoito.
 • Tyypillisimmät laboratorio- ja radiologiset tutkimukset.
 • Noninvasiivinen ja invasiivinen ventilaatio.
 • Yleisimmät sydämen rytmihäiriöt ja opiskelija perehtyy elottoman potilaan hoitoelvytys protokollaan.
 • Neurologisen potilaan tilan arviointi ja akuuttihoito.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja, mutta suositellaan opiskelijoille, joilla on jo vähintään 100 op.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/ hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

 • Opintojakson voi suorittaa aikavälillä 1.5.2023 – 31.12.2023.
 • Itsenäisesti suoritettava opintojakso, joka ei sisällä webinaareja tai ryhmätehtäviä.
 • Tentti Moodlessa opintojakson lopussa.
 • Nonstop -toteutuksella opintojakson arvioidaan kerran kuukaudessa. Eli kuukauden viimeiseen päivään mennessä tehty tentti arvioidaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Poikkeuksena kesällä (1.6-31.7.2023 aikana) suoritetut tentit, jotka arvioidaan 30.8.2023 mennessä.

Opintojakson tiedot

Tietokone, headset auttaa luentojen kuuntelemisessa.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.5.2023. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.5.2023 tämän sivun yläosassa.