Non-stop
Opintojakson nimi ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet
Opintojakson ajankohta 02.01.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Maria Maljanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.12.2023 - 01.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

ICF-luokituksen ja GAS-menetelmän perusteet

02.01.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla tutustut ICF eli International Classification of Functioning, Disability and Health -luokituksen periaatteisiin ja saat harjoitella ICF -luokituksen käyttöä erilaisten kuntoutujaesimerkkien avulla. Kurssilla tutustut GAS eli Goal Attainment Scaling menetelmän periaatteisiin ja harjoittelet GAS menetelmän avulla kuntoutujan tavoitteiden laatimista sekä tavoitteiden arviointia. Kurssin voit suorittaa itsenäisesti sinulle sopivaan ajankohtaan.

Keskeinen sisältö:

Opiskelija tutustuu verkkokurssilla ICF-luokitukseen ja ICF:n merkitykseen osana kliinistä päättelyä. Opiskelija tutustuu ICF-luokituksen periaatteisiin sekä saa harjoitusta ICF-luokittelun käytöstä kliinisessä työssä. Opiskelija tutustuu GAS-menetelmän perusteisiin ja sen käyttämiseen kliinisessä työssä kuntoutuksen tukena. Opiskelija harjoittelee GAS-tavoitteiden laatimista ja niiden arviointia.

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan hyväksytty-hylätty.

Hyväksytyn kurssin edellytyksenä on kaikkien välitenttien suorittaminen hyväksytysti sekä oman oppimisen reflektointitehtävän palauttaminen.

Hyväksytty: opiskelija

 • on tutustunut kurssin materiaaleihin
 • on suorittanut Moodle –oppimisalustalla esitetyt tehtävät ja tentit hyväksytysti annetussa aikataulussa
 • on antanut kurssipalautteen

Hylätty: opiskelija

 • Ei suoriudu tehtävistä ja/tai tenteistä hyväksytysti annetussa aikataulussa

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäinen verkkototeutus

Ilmoittautumistiedot

Seuraavien AMK:jen opiskelijat ilmoittautuvat tälle TAMKin kurssille oman kotikorkeakoulunsa Pepin/Pakin kautta, ristiinopiskelu-toiminnolla:

 • Centria
 • HAMK
 • Humak
 • KAMK
 • LapinAMK
 • VAMK
 • XAMK
 • Turun AMK

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen alkaa 11.12.2023.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille kotikorkeakoulunsa Pakin kautta.