Kevät
Opintojakson nimi Inhimillisyyden elementit
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 12.06.2024
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Humanistinen ja kasvatusala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ville Päivänsalo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 11.12.2023 - 31.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Inhimillisyyden elementit

08.01.2024 - 12.06.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • ymmärtää eettisen tietoisuuden merkityksen globalisoituvassa maailmassa
 • ymmärtää ekososiaalisuuden roolin maailman muutoksessa
 • ymmärtää kohtaamisen ja myötätunnon merkityksen inhimillisessä vuorovaikutuksessa
 • tuntee dialogisuuden keskeisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä omassa vuorovaikutuksessaan
 • ymmärtää osallisuuden ja huono-osaisuuden suhteita ja käsitteitä
 • tuntee yhteiskehittämisen periaatteita ja tunnistaa yhteiskehittämisen menetelmiä

Sisällöt:

Eettisyys, arvot ja ekososiaalisuus (1 op)

 • etiikka, moraali ja eettinen dilemma
 • ekososiaalisuus, systeemisyys ja kompleksisuus
 • kestävä kehitys, tasa-arvo ja turvallisuus
 • globaali ja inhimillinen hyvinvointi ja kehitys
 • ihmisen näkökulma ja mahdollisuudet

Inhimillinen vuorovaikutus (1 op)

 • kohtaaminen ja sen merkitys
 • tunnetaidot, empatia ja myötätunto
 • dialogisuus ja reflektiivisyys
 • digitaalinen vuorovaikutus

Osallisuutta yhteiskehittämällä (1 op)

 • osallisuuden käsite ja ilmiöitä
 • huono-osaisuuden käsite ja ilmiöitä
 • osallisuuden ja huono-osaisuuden suhteet
 • yhteiskehittämisen periaate
 • yhteiskehittämisen menetelmiä

Edeltävyysehdot

Ei esitietovaatimuksia.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan Howspace-alustalla. Opiskelet itsenäisesti kolmen osion aineistot. Opintokokonaisuudessa on monta keskustelevaa videota sekä useita pieniä ja vähän laajempia tehtäviä. Opiskeltuasi verkkokurssin, sinulla on ajankohtaisia näkökulmia eettisyydestä, inhimillisestä vuorovaikutuksesta sekä yhteiskehittämisestä.

Opintojakso on suunniteltu suoritettavaksi alkaen johdanto-osiosta ja edeten sitten osioittain (1-3). Sinun on kuitenkin mahdollista suorittaa tehtäviä myös muussa järjestyksessä.

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.