Non-stop
Opintojakson nimi Johdatus purkualaan
Opintojakson ajankohta 01.10.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Anne-Marie Tuomala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Johdatus purkualaan

01.10.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • Suomen ja Euroopan rakennuspurkualan toiminnan
  • purkuprosessin ja verkostotoimijat
  • rakennuspurkualan työturvallisuuden periaatteet
  • keskeisimpiä käytännön toimintaan vaikuttavia lainsäädännön kohtia
  • linkittää alan toiminnan kiertotalouteen

Sisältö:

Opintojaksolla käydään läpi alla listattuja teemoja huomioiden kiertotalouden merkitystä osana purkualaa. Opintojakso sopii hyvin esimerkiksi tekniikan tai liiketalouden opiskelijoille. Se sopii hyvin myös kiertotaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso sivuaa myös teemoja vastuullinen liiketoiminta, kertotalous ja kestävä kehitys.

  • perusteet Suomen ja Euroopan rakennuspurkualan toiminnasta
  • purkuprosessi ja verkostotoimijat
  • rakennuspurkualan työturvallisuuden periaatteet
  • keskeisimpiä käytännön toimintaan vaikuttavia lainsäädännön kohtia
  • purkuala osana kiertotaloutta

Edeltävyysehdot

Ei edellytä aiempia opintoja.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Hop on -opintojakso. Aloitus 1.10.2022. Opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson omaan tahtiinsa annetulla aikavälillä. Opiskelija tutustuu verkkoalustalla saatavilla oleviin materiaaleihin ja tekee näiden pohjalta tehtäviä.

Opintojakson lisätiedot

Kurssi on suunniteltu yhteistyössä Suomen Purkuliikkeiden liitto ry:n (FDA) kanssa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Huomioi, että kurssi alkaa vasta 1.10.2022. Mikäli et saa ohjeita, sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.

Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta, ilmoittautuminen ohjataan LABin verkkokauppaan. Hinta 75 €.  Aloitusohjeet saat noin viikon kuluttua ilmoittautumisesta.