Non-stop
Opintojakson nimi Kansantalouden perusteet
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Salopelto Timo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 30.06.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Kansantalouden perusteet

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Kansantaloudellista tietoa tarvitsee jokainen. Kansantalouden kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Sen lisäksi kansantaloustieteen teorian opit pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla alan ajankohtaista uutisointia ja tutustumalla ajankohtaisiin alan julkaisuihin. Kurssi etenee pääpiirteissään Lindholmin ja Kettusen oppikirjan Kansantalous jaksotuksen mukaisesti.

Keskeiset sisällöt:

  • kansantaloustieteen peruskäsitteet
  • joustot
  • kansantalouden tilinpidon perusteet
  • talouskasvu
  • suhdannevaihtelut
  • rahatalous
  • kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opiskelu sisältää nauhoitettuja luentoja ja niihin liittyviä oppimistehtäviä. Kurssin lopuksi on verkkotentti.

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien ja verkkotentin perusteella. Opintojakson tehtävien ja tentin on oltava suoritettuina viimeistään 31.07.2025. Opintosuorituksia arvioidaan/merkitään opintorekisteriin kahden viikon välein.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Kyseessä on verkkokurssi, jota oppilas voi suorittaa täysin omaan tahtiinsa.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.