Non-stop
Opintojakson nimi Kestävä ja uudistuva matkailu
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala
Opettaja Haapakoski Markku
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Ilmoittautumistiedot

Kestävä ja uudistuva matkailu

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kestävän ja vastuullisen toiminnan merkityksen matkailutoimialalla sekä osaa arvioida ja analysoida ympäristötyökalujen ja liiketoiminnan yhteyttä. Opiskelija osaa soveltaa ja anlysoida ympäristötyökaluja liiketoiminnan kehittämisessä ja osaa hyödyntää uudistuvan matkailun luomia liiketoimintamahdollisuuksia sekä osaa luoda uutta liiketoimintaa kestävän kehityksen teknologioita hyödyntäen.

Sisältö

Kestävät toimintatavat matkailualueella ja matkailuyrityksissä, resurssiviisaat valinnat (työkalut ja menetelmät) matkailussa. Miten matkailu sopeutuu, varautuu ja hyödyntää ilmastonmuutoksen, kuten uudet tuotteet, palvelut, kohderyhmät ja liiketoimintakonseptit tulevaisuudessa. Matkailualan kannattava ja kilpailukykyinen liiketoiminta tulevaisuudessa ja teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen uudistuvassa matkailussa.

Edeltävyysehdot

Tämä opintojakso on ainoastaan yamk-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Opintojakso on avoinna 1.9.2024 – 31.7.2025. Opintojakson suorittamiseksi vaadittavat tehtävät voi palauttaa milloin tahansa opintojaksolla olevaan palautuskansioon. Opintojakson osatehtävät ja kokoava oppimistehtävä arvioidaan yhtenä kokonaisuutena sen jälkeen, kun kaikki tehtävät on palautettu alla ilmoitettuun palautuspäivään mennessä. Tehtävät arvioidaan kuukauden kuluessa palautuspäivän jälkeen.

Palautuspäivät ovat 31.10.2024, 31.12.2024, 9.3.2025, 15.5.2025 ja 31.7.2025

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Itsenäinen opiskelu Moodlessa 135 h.

Ilmoittautumistiedot

Tämä opintojakso on ainoastaan yamk-opiskelijoille.

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.