Non-stop
Opintojakson nimi Ketterä projektinhallinta
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 2 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Mikko Kulmala
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 17.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ketterä projektinhallinta

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija hahmottaa ketterän projektinhallinnan periaatteet sekä keskeiset erot perinteiseen projektinhallintaan verrattuna
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa valitun ketterän menetelmän (esim. Scrum) keskeiset elementit sekä osaa suunnitella kehitysprojektin näiden pohjalta
  • Opiskelija tunnistaa ketterien projektien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä sekä osaa arvioida ketteryyttä projektinhallinnassa myös kriittisesti

Sisältö:

  • Ketterän projektinhallinnan periaatteet
  • Katsaus erilaisiin ketteriin menetelmiin
  • Scrumin kehitystiimin rakenne, roolit, artefaktit ja eventit
  • Ketterän projektin suunnittelu ja toteutus
  • Sprintin suunnittelu ja toteutus
  • Ketterä laadunhallinta ja testaus, esimerkkinä ohjelmistokehitys
  • Ketterien menetelmien skaalaaminen laajempiin projekteihin

Arviointikriteerit

Arviointiajankohdat 1.10., 1.11., 1.12. ja 18.12.

Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa nimetä ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija hahmottaa ketterän projektin rakenteen ja sprintin sisällön. Opiskelija tunnistaa ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Arviointikriteerit – hyvä (3-4): Opiskelija hahmottaa ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija jäsentää ketterän projektin yleisrakenteen ja sprintin sisällön. Opiskelija osaa arvioida ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Arviointikriteerit – kiitettävä (5): Opiskelija osaa soveltaa ketterän projektinhallinnan periaatteita ja Scrumin rooleja, artefakteja ja eventtejä. Opiskelija osaa organisoida ketterän projektin ja sprintin sisällön. Opiskelija osaa soveltaa ketterien menetelmien skaalaamiseen liittyviä tekijöitä ja haasteita.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on suoritettavissa täysin itsenäisesti. Kurssilla on 7 osiota ja pääset siirtymään seuraavaan suoritettuasi testin ja osioon mahdollisesti liittyvät soveltavat tehtävät. Huomaa, että pääset etenemään kurssilla tenttiin asti näin, mutta tentin avautuminen edellyttää vastaamisen kahden muun opiskelijan pohdintaan ketteryyden periaatteiden solvetamiseen, product backlogin luontiin ja sprintin aikatauluttamiseen liittyvissä tehtävissä.

Opintojakson tiedot

Ei laite- tai ohjelmistovaatimuksia.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 1.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.