Non-stop
Opintojakson nimi Koululaisen aivoterveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä
Opintojakson ajankohta 11.03.2024 - 16.12.2024
Korkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Anna Aikasalo
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 10.06.2024 - 17.11.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Koululaisen aivoterveyden edistäminen terveydenhoitajatyössä

11.03.2024 - 16.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

  • syventää osaamista aivoterveyteen vaikuttavista tekijöistä
  • syventää osaamista koululaisen aivoterveyden edistämisestä

Sisältö

  • Keskeiset aivoterveyteen vaikuttavat tekijät
  • Terveydenhoitajan rooli aivoterveyden edistämisessä kouluyhteisössä
  • Koululaisen aivoterveyden edistäminen vastaanottotyössä

 

 

Edeltävyysehdot

Opintojakson suorittaminen edellyttää, että opiskelija työskentelee kouluterveydenhuollossa. Terveydenhoitajaopiskelijat voivat suorittaa opintojakson käytyään kouluterveydenhuoltoon liittyvät opinnot.

Arviointikriteerit

Arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty

Hyväksytty suoritus:

– opiskelija tietää keskeiset koululaisen aivoterveyteen vaikuttavat tekijät – opiskelija tietää ja hallitsee roolinsa terveydenhoitajana aivoterveyden edistämisessä kouluyhteisössä – opiskelija tuntee keskeiset aivoterveyden edistämisen menetelmät ja osaa kuvata niiden soveltamista kouluterveydenhuollon kontekstissa

Hylätty suoritus:

– opiskelija ei tunnista keskeisiä koululaisen aivoterveyteen vaikuttavia tekijöitä – opiskelija ei osoita tietävänsä ja ymmärtävänsä rooliaan aivoterveyden edistämisessä kouluyhteisössä – opiskelija ei tunnista aivoterveyden edistämisen menetelmiä eikä osaa kuvata niiden soveltamista kouluterveydenhuollon kontekstissa

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus on verkkokurssi, joka sisältää monipuolista aineistoa aivoterveydestä ja erilaisia tehtäviä. Opiskelija suorittaa itsenäisesti kurssia oman aikataulun mukaisesti. Kurssi ei sisällä kontaktiopetusta verkossa.

Koulutuksessa käytettävä opetusmateriaali löytyy kurssin Moodle-alustalta. Koulutus ei edellytä itsenäistä tiedonhakua.

Ilmoittautumistiedot

Useissa AMKeissa pystyt ilmoittautumaan tälle TAMKin opintojaksolle suoraan oman kotikorkeakoulusi Pepistä hakemalla Tampereen ammattikorkeakoulun ristiinopiskelun tarjontaa. Tämä on opiskelijalle kätevämpi tapa ilmoittautua kuin campusonline.fi-portaalin verkkolomakkeet. Ethän kuitenkaan koskaan ilmoittaudu kahta kautta samalle kurssille!

  • Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.
  • TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.

Kesälomakaudesta johtuen CampusOnline.fi-palvelun kautta tehdyt ilmoittautumiset käsitellään vasta elokuussa.