Kevät
Opintojakson nimi Koulun sosiaalityön perusteet
Opintojakson ajankohta 08.01.2024 - 31.05.2023
Korkeakoulu Diakonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Severi Saihomaa ja Pirkko Kärkkäinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.11.2023 - 28.04.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Koulun sosiaalityön perusteet

08.01.2024 - 31.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • Ymmärtää koulun toimintaympäristön oppijoiden ja opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia ja terveyttä edistävänä
 • Oppilas- ja opiskeluhuollon lainsäädännön ja dokumentoinnin perusteita
 • Yhteisöllisen oppilas- ja opiskeluhuollon merkityksen koulun sosiaalityön perustana
 • Yksilökohtaisen oppilas- ja opiskeluhuollon osana lapsen ja nuoren erityisten tarpeiden tunnistamista
 • Tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia yhteisöllisten ja yksilötyön keinoin
 • Moniammatillista ja verkostotyötä opiskelijan ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi
 • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmat moninaisessa kouluympäristössä
 • Huolehtia työhyvinvoinnistaan ja työn rajaamisesta

Sisällöt:

 • Yhteisöllinen ja yksilöllinen oppilas- ja opiskelijahuolto
 • Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen koulun toimintaympäristössä
 • Moniammatillinen- ja verkostotyö koulun sosiaalityössä

Edeltävyysehdot

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksyminen vaatii kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutuu verkossa Diakle- oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti.

Opintojakson tiedot

Tietokone

Ilmoittautumistiedot

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.