Non-stop
Opintojakson nimi Lähisuhdeväkivalta
Opintojakson ajankohta 01.09.2024 - 31.07.2025
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Ravi Hanna
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 01.08.2024 - 15.07.2025
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

Lähisuhdeväkivalta

01.09.2024 - 31.07.2025

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opiskelija saa tietoa lähisuhdeväkivallan ilmiöistä ja auttamisjärjestelmästä. Opiskelija saa valmiuksia kohdata ja ottaa puheeksi lähisuhdeväkivallan kysymyksiä asiakastyössä.

Keskeiset sisällöt:

  • Lähisuhdeväkivalta ilmiönä
  • Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen
  • Lähisuhdeväkivallan puheeksiottaminen
  • Lähisuhdeväkivallan näkijän, kokijan ja tekijän tukeminen arjessa
  • Sosiaalialan työmenetelmiä ja -välineitä lähisuhdeväkivaltatyössä
  • Oman suhtautumisen ja osaamisen pohtiminen lähisuhdeväkivallan kysymyksiin

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: Hyväksytty – Hylätty

Opintojakso arvioidaan verkkotenttien suorituksen perusteella. Opintojakson tentit on oltava suoritettuna viimeistään 31.07.2025. Opintosuorituksia arvioidaan ja merkitään opintorekisteriin kuukauden ensimmäinen arkipäivä (syyskuu-toukokuu), kesälukukauden (kesä-heinäkuu) arvioinnit merkitään 15.8.2025.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100% verkko-opinnot (Moodle)

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka tarkoittaa työmääränä 135 tuntia itsenäistä opiskelua.

Opintojakson voi opiskella itsenäisesti omaan tahtiin toteutusaikana 01.09.2024 –31.07.2025 Opiskelu sisältää lähisuhdeväkivaltaan liittyviin materiaaleihin perehtymistä ja verkkotenttejä.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytetään oppimateriaaleina Moodle-oppimisympäristössä olevia verkkoaineistoja, aiheeseen liittyviä artikkeleja, podcasteja, videoita ja verkkosivuja.

Opintojakso soveltuu kaikille lähisuhdeväkivallan ilmiöistä kiinnostuneille. Opintojakso soveltuu esimerkiksi valinnaisiksi opinnoiksi.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.

Sinulla täytyy olla suomalainen henkilötunnus, jotta voit ilmoittautua näihin opintoihin.